Τα κύρια συμπτώματα  της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης;περιλαμβάνουν:

* Πόνο κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του στόματος

* Πόνο στην περιοχή της κεφαλής,του αυχένα ή μόνο στο αυτί

* Θόρυβο από την άρθρωση κατά τη λειτουργία της μάσησης

* Δυσκολία κατά την διάνοιξη του στόματος ή κλείδωμα της άρθρωσης

* Αποτριβή οδόντων