Γναθοπροσωπικη Προσθετική

 Η Γναθοπροσωπική Προσθετική αφορά στην αποκατάσταση ασθενών με ελλείψεις ιστών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας , δυσμορφίες εκ γενετής ή εξαιτίας ασθένειας ή τραύματος της κρανιοπροσωπικής και στοματογναθικής περιοχής με τη χρήση πρόσθεσης. Οι προσθέσεις έχουν στόχο να αποκαταστήσουν λειτουργικά και αισθητικά το εκλειπόν μέρος του σώματος. 

Οι ενδοστοματικές προσθέσεις είναι απαραίτητες για να αποκαταστήσουν και να επαναφέρουν βασικές λειτουργίες του στόματος όπως κατάποση, ομιλία και μάσηση. Αφορούν αποκαταστάσεις γλωσσεκτομής, εκτομής της υπερώας και της κάτω γνάθου. Οι προσθέσεις χρησιμοποιούν τα εναπομείναντα δόντια ή οδοντικά εμφυτεύματα για στήριξη και συγκράτηση.

Σε άλλες περιπτώσεις μια πρόσθεση στο πρόσωπο ενδείκνυται για αισθητικούς και ψυχολογικούς λόγους. Τεχνητές κογχικές προσθέσεις, οφθαλμικές προσθέσεις (τεχνητά μάτια), ρινικές προσθέσεις (τεχνητές μύτες) και ωτικές προσθέσεις (τεχνητά αυτιά) αποτελούν μέρος της ειδικότητας αυτής.

Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις η χειρουργική αποκατάσταση είναι ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης της εμφάνισης και της λειτουργικότητας. Όμως η χειρουργική λύση δεν είναι πολλές φορές δυνατή ή επιθυμητή.

Η  εναλλακτική θεραπεία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια πρόσθεση προσώπου κατασκευασμένη από ιατρική σιλικόνη η οποία είναι από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά για αποκατάσταση ελλειμμάτων της κρανιοπροσωπικής περιοχής κυρίως γιατί έχει την ίδια υφή και σκληρότητα με το ανθρώπινο δέρμα. Κατασκευάζεται ατομικά για κάθε ασθενή με μια ειδική τεχνική η οποία είναι απλή και ανώδυνη. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε 3-8 επισκέψεις.

Η πρόσθεση συγκρατείται στη θέση της με ειδικές δερματικές κόλλες ή συνδέσμους συγκράτησης που συνδέονται με εμφυτεύματα τοποθετημένα στη γύρω περιοχή του προσώπου.Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικοί μαγνήτες για συγκράτηση.

Στη διάρκεια του ύπνου η πρόσθεση θα πρέπει να αφαιρείται. 

Τελικός στόχος της θεραπείας  μέσω της Γναθοπροσωπικής Προσθετικής είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς, προσφέροντας τη δυνατότητα να έχει μια φυσιολογική κοινωνική ενσωμάτωση και επαγγελματική πορεία.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ωτικές προσθέσεις-1

max1-amax1-bmax1-cmax1-d

Ωτικές προσθέσεις-2

max2-amax2-bmax2-cmax2-d

Ωτικές προσθέσεις-3

max3-amax3-bmax3-cmax3-dmax3-emax3-f

Ωτικές προσθέσεις-4

max4-amax4-bmax4-c

Ωτικές προσθέσεις-5

max5-amax5-b

Ρινικές προσθέσεις-1

max6-amax6-bmax6-c

Ρινικές προσθέσεις-2

max7-amax7-bmax7-c

Ρινικές προσθέσεις-3

ρινική-προσθεση-περιπτωση3  ρινική-προσθεση-περιπτωση3  ρινική-προσθεση-περιπτωση3

Κογχικές προσθέσεις

athens ocular prostheseis 1athens ocular prostheseis 2athens ocular prostheseis 3