Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν αρκετά υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης.

Επίσης χρειάζονται αρκετές συνεδρίες σε περίοδο αρκετών μηνών για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ένα περιστατικό σε ελάχιστες εβδομάδες.

Υπάρχει η μικρή πιθανότητα επιμόλυνσης , όπως και σε κάθε χειρουργικό περιστατικό.

Η επιτυχία των εμφυτευμάτων δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη, όμως τα ποσοστά επιτυχούς ενσωμάτωσής τους πλησιάζουν ή και ξεπερνούν (ανάλογα με τη μελέτη) το 95%.

Σε λιγότερο από 5% των περιπτώσεων έχουν αναφερθεί θραύσεις των εμφυτευμάτων καθώς και των εξαρτημάτων που συνδέονται με αυτά, όπως και χαλάρωση των κοχλίων που συνδέουν το εμφύτευμα με την πρόσθεση.

Στα εμφυτεύματα η πιθανότητα θραύσης της πορσελάνης είναι ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με τα φυσικά δόντια, λόγω της έλλειψης κινητικότητας των εμφυτευμάτων.