Οι γέφυρες Maryland

Είναι μία ακίνητη αποκατάσταση, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα γεφυρώματα (για αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών) και υποστηρίζεται από πολύ λεπτές μεταλλικές επιφάνειες συγκράτησης που συγκολλούνται στη γλωσσική επιφάνεια των γειτονικών δοντιών.