1988 Πτυχίο Χειρουργού Οδοντιάτρου από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Λίαν Καλώς.

1993 Πτυχίο ειδικότητας στην Προσθετική στο Πανεπιστήμιο U.A.B. Birmingham, Alabama, Η.Π.Α.

1994 Πτυχίο ειδικότητας στη Γναθοπροσωπική Προσθετική στο Πανεπιστήμιο U.A.B. Birmingham, Alabama, Η.Π.Α.

1994 Πτυχίο Master of Science (M.S.) στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα από το Πανεπιστήμιο U.A.B. Birmingham Alabama, Η.Π.Α.

1995 Πτυχίο Fellowship (εκπαίδευση μετά την ειδικότητα) στη  Γναθοπροσωπική Προσθετική στο University of Chicago Hospitals, Chicago, Η.Π.Α

1996 έως σήμερα Εξάσκηση οδοντιατρικής με έμφαση στην Προσθετική, Αισθητική Οδοντιατρική, Εμφυτευματολογία και Γναθοπροσωπική Προσθετική.

 

    Διετέλεσε μέλος των:

  • American Prosthodontic Society
  • American Dental Association
  • American College of Prosthodontics
  •  Είναι  μέλος των :
  • American Academy of Implant Dentistry
  • Academy of Osseointegration
  • American College of Oral Implantologists
  • International Congress of Oral Implantologists                             

Athens Dental Maxillofacial Prosthodontist

Έχει κάνει παρουσιάσεις σε ελληνικά και αμερικανικά συνέδρια.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα οδοντιατρικά περιοδικά.

Επίσης έχει δημοσιεύσει οκτώ ανασκοπήσεις οδοντιατρικών βιβλίων στο Doody’s Health Science Book Review.