Maxillofacial prosthetics cases

 

 

Ear Prosthesis-case 1

 

Ear Prosthesis-case2

 

 

Ear Prosthesis -case 3

 

 

Ear Prosthesis-case 4

 

 

Ear Prosthesis-case 5

 

 

  Nasal Prosthesis – case 1

 

Nasal Prosthesis-case 2

 

Nasal Prosthesis – case 3

 

Orbital Prosthesis-case 1

athens ocular prostheseis 1

Orbital Prosthesis-case 2

athens ocular prostheseis 2

Orbital Prosthesis-case 3

athens ocular prostheseis 3