Γναθοπροσωπική Προσθετική  περιστατικά

 

Ωτικές προσθέσεις-περίπτωση 1

 

Ωτικές προσθέσεις-περίπτωση 2

 

Ωτικές προσθέσεις-περίπτωση 3

 

Ωτικές προσθέσεις-περίπτωση 4

 

Ωτικές προσθέσεις-περίπτωση 5

 

Ρινικές προσθέσεις-περίπτωση 1

 

Ρινικές προσθέσεις-περίπτωση 2

 

Ρινικές προσθέσεις-περίπτωση 3

 

Κογχικές προσθέσεις-περίπτωση 1

athens ocular prostheseis 1

Κογχικές προσθέσεις-περίπτωση 2

athens ocular prostheseis 2

Κογχικές προσθέσεις-περίπτωση 3

athens ocular prostheseis 3