Τα Εμφυτεύματα είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών.Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δοντιών επηρεάζει όχι μόνο την αυτοπεποίθηση αλλά  την στοματική και γενική υγεία του ατόμου εξαιτίας της μειωμένης μασητικής ικανότητας.Τα Εμφυτεύματα αποτελούν ένα σχετικά γρήγορο και μόνιμο τρόπο αποκατάστασης της μασητικής λειτουργίας και της αισθητικής του στόματος.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

dental bonding 1 leftdental bonding 1 right

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

dental bonding 2 leftdental bonding 2 right

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

dental bonding 3 leftdental bonding 3 right

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

dental bonding 4 leftdental bonding 4 right

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5

dental bonding 5 leftdental bonding 5 right

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10

             

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11