προσθετικη

Προσθετική είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής που αφορά στην αποκατάσταση της λειτουργίας και αισθητικής εμφάνισης των φυσικών δοντιών και στην αντικατάσταση ελλειπόντων δοντιών και στοματικών ιστών με τεχνητές ακίνητες, κινητές και εμφυτευματικές προσθέσεις.

Η Προσθετική είναι μία από τις εννέα ειδικότητες που αναγνωρίζονται από τον Αμερικάνικο Οδοντιατρικό Σύλλογο (A.D.A.). Σύμφωνα με το  American College of Prosthodontics, ο Προσθετολόγος: 

  • Ειδικεύεται στην αισθητική αποκατάσταση υπαρχόντων και ελλειπόντων δοντιών
  • Λαμβάνει τριετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε διαπιστευμένα Οδοντιατρικά Κέντρα Εκπαίδευσης.
  • Αποκαθιστά αισθητικά και λειτουργικά το χαμόγελο των ασθενών.

Ο Προσθετολόγος έχει ειδικευτεί στην παροχή υψηλής ποιότητας οδοντιατρικής θεραπείας σε ότι αφορά από μία απλή θήκη και γέφυρα έως μία ολική ενδοστοματική αποκατάσταση λόγω εκτεταμένης απώλειας οδόντων (εξαιτίας τερηδόνας, περιοδοντικών προβλημάτων, ατυχήματος , χειρουργικών επεμβάσεων, κ.α).

Οι Προσθετολόγοι αποκτούν εκτεταμένη εκπαίδευση και εμπειρία στην Αισθητική Οδοντιατρική και στις επανορθωτικές αποκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών.

Τα Οδοντικά Εμφυτεύματα,   η θεραπεία δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης και η Γναθοπροσωπική Προσθετική αφορούν επίσης την Προσθετολογία.

Η Γναθοπροσωπική Προσθετική σαν ειδικότητα αποκτάται μετά την ολοκλήρωση της προσθετικής ειδίκευσης, για ένα επιπλέον έτος σε εξειδικευμένα Νοσοκομειακά κέντρα. Αφορά την αποκατάσταση ασθενών με κρανιογναθοπροσωπικές ελλείψεις που οφείλονται σε συγγενή (γενετικές ανωμαλίες) ή επίκτητα αίτια (τραύμα, καρκίνο, χειρουργική εκτομή ).

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου σεμινάρια, παρουσιάσεις, κλινική και εργαστηριακή εμπειρία, θεραπεία μεγάλου αριθμού ασθενών και έρευνα που οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου Master’s.

Ο Προσθετολόγος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να αποκαταστήσει στο βέλτιστο βαθμό, λειτουργικά και αισθητικά τη στοματική κοιλότητα του κάθε ασθενούς.