Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 dental care

 • Αισθητική οδοντιατρική
 • Εμφυτεύματα
 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες
 • Ολικές στοματικές αποκαταστάσεις
 • Στεφάνες – Γέφυρες
 • Νάρθηκες (βρυγμού, αθλητικοί, λεύκανσης)
 • Νάρθηκες επανατοποθέτησης της κάτω γνάθου για υπνική άπνοια
 • Γναθοπροσωπική Προσθετική :    
 • κογχικές προσθέσεις
 • οφθαλμική πρόσθεση (τεχνητό μάτι)
 • ωτική πρόσθεση (τεχνητό αυτί)
 • ρινική πρόσθεση (τεχνητή μύτη)
 • ενδοστοματικές προσθέσεις (obturators)