Ολικές στοματικές αποκαταστάσεις

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

total recover dental before 1total recover dental after 1

 

 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

total recover dental before 2total recover dental after 2

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

full mouth rehabilitation 3 beforefull mouth rehabilitation 3 after 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

   

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5