Ένας τομέας της Αισθητικής οδοντιατρικής είναι οι όψεις ρητίνης. Χρησιμοποιούνται από τον αισθητικό οδοντίατρο για να βελτιώσουν προβλήματα εμφάνισης των δοντιών.  Η όψη είναι ένα στρώμα υλικού (σύνθετη ρητίνη) που τοποθετείται πάνω στο δόντι. Η τεχνική αυτή ονομάζεται συχνά Bonding ή Ανάπλαση ή  Lifting  δοντιών.

Οι όψεις βελτιώνουν την αισθητική ενός χαμόγελου και προστατεύουν την επιφάνεια των δοντιών. Ακολουθούν πιστά την εμφάνιση και λειτουργικότητα ενός φυσικού δοντιού.

Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη δεξιότητα και κλινική εμπειρία του οδοντιάτρου. 

 

Περιστατικά Όψεις ρητίνης

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

case 3-beforecase 3-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4

case4-beforecase4-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7

case7-beforecase7-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8

case8-beforecase8-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9

case9-beforecase9-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10

case10-beforecase10-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11

case11-beforecase11-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12

case12-beforecase12-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13

case13-beforecase13-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14

case14-beforecase14-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15

case15-beforecase15-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16

case16-beforecase16-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18

case18-beforecase18-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19

case19-before case20-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21

case21      

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22

       

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23

       

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 25

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 26

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 27

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28

   

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29

    

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32

   

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33

   

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 39

     

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 40

 

    

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 41

case41-beforecase41-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 42

case 42-beforecase 42-after

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 43

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 44

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 45