Σε ποιες καταστάσεις αποτελούν τα οδοντικά εμφυτεύματα την καλύτερη λύση;

Οι περιπτώσεις στις οποίες τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την καλύτερη λύση είναι οι παρακάτω:

* Σε περίπτωση έλλειψης αρκετών δοντιών. Ιδιαιτέρως όταν υπάρχει απώλεια των δοντιών όπισθεν των κυνοδόντων οπότε η μόνη άλλη λύση είναι η μερική οδοντοστοιχία.

* Σε περίπτωση απώλειας ενός δοντιού και κυρίως όταν τα γειτονικά δόντια δεν έχουν επανορθωτικές αποκαταστάσεις, η χρήση μιας στεφάνης επί εμφυτεύματος είναι η καλύτερη λύση γιατί δεν τροχίζονται τα γειτονικά δόντια.

* Για σταθεροποίηση και συγκράτηση των τεχνητών οδοντοστοιχιών. Iδιαιτέρως όταν υπάρχει σημαντική απώλεια του οστού των γνάθων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς έχουν σημαντικά μειωμένη μασητική ικανότητα. Με την εφαρμογή των εμφυτευμάτων παρατηρείται δραματική βελτίωση της ικανότητας μάσησης και  της στοματογναθικής  λειτουργικότητας.