Εμφυτεύματα

 

Τα εμφυτεύματα είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμεύουν επίσης και για τη σταθεροποίηση τεχνητών οδοντοστοιχιών.

Κατασκευάζονται από βιοσυμβατά και πλήρως αποδεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό υλικά (καθαρό τιτάνιο– κράμα τιτανίου).

Τα εμφυτεύματα είναι τεχνητά στηρίγματα με σχήμα και διαστάσεις παρόμοιες με τη ρίζα των φυσικών δοντιών και τοποθετούνται στη γνάθο στα σημεία όπου έχουν χαθεί τα φυσικά δόντια. Αποκαθιστούν τη λειτουργικότητα και την αισθητική των  νωδών τμημάτων του στόματος. Επίσης, βοηθούν στη διατήρηση του οστού των γνάθων και βελτιώνουν σημαντικά τη μασητική ικανότητα.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται με τοπική αναισθησία, ελαχιστοποιώντας τον πιθανό πόνο και τη δυσφορία του ασθενούς. Ο συνήθης χρόνος αναμονής μέχρι την οστεοενσωμάτωση είναι 4-6 μήνες για την άνω και 2-3 μήνες για τη κάτω γνάθο. Αποφεύγουμε να συνδέουμε τα εμφυτεύματα με τα γειτονικά δόντια γιατί δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα. Οι προσθέσεις στηρίζονται μόνο σε εμφυτεύματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

* Σε περίπτωση απώλειας δοντιών δεν χρειάζεται να τροχιστούν τα γειτονικά στο κενό δόντια για την εφαρμογή γέφυρας.

* Μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν ότι τα εμφυτεύματα με τις προσθέσεις τους διαρκούν περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με  κλασσικές οδοντιατρικές προσθέσεις.

* Οι επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων βελτιώνουν σημαντικά τη μασητική ικανότητα και ομιλία.Έχουν αυξημένη σταθερότητα, στήριξη και συγκράτηση σε σύγκριση με οδοντοστοιχίες που δεν εφαρμόζουν σωστά.

* Tα εμφυτεύματα διατηρούν το γύρω οστό σε νωδούς (άνευ δοντιών) ασθενείς οι οποίοι χάνουν το οστό των γνάθων γρηγορότερα όταν χρησιμοποιούν κλασσικές ολικές οδοντοστοιχίες.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

* Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν αρκετά υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης.

* Επίσης χρειάζονται αρκετές συνεδρίες σε περίοδο αρκετών μηνών για την ολοκλήρωση της θεραπείας.Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ένα περιστατικό σε ελάχιστες εβδομάδες.

* Υπάρχει η μικρή πιθανότητα επιμόλυνσης , όπως και σε κάθε χειρουργικό περιστατικό.

* Η επιτυχία των εμφυτευμάτων δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη, όμως τα ποσοστά επιτυχούς ενσωμάτωσής τους πλησιάζουν ή και ξεπερνούν(ανάλογα με τη μελέτη) το 95%.

* Σε λιγότερο από 5% των περιπτώσεων έχουν αναφερθεί θραύσεις των εμφυτευμάτων καθώς και εξαρτημάτων που συνδέονται με αυτά, όπως και χαλάρωση των κοχλίων που συνδέουν το εμφύτευμα με την πρόσθεση. Στα εμφυτεύματα η πιθανότητα θραύσης της πορσελάνης είναι ελαφρώς αυξημένη σε σύγκριση με τα φυσικά δόντια, λόγω της έλλειψης κινητικότητας των εμφυτευμάτων.

Η λήψη ενός πλήρους ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού μαζί με εκτεταμένο ακτινoλογικό έλεγχο είναι τα πρώτα βήματα αξιολόγησης της υποψήφιας περίπτωσης. Σημαίνοντα ρόλο παίζουν η ποσότητα και η ποιότητα του οστού των γνάθων που θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα.

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων δοντιών επηρεάζει όχι μόνο την αυτοπεποίθηση αλλά  την στοματική και γενική υγεία του ατόμου εξαιτίας της μειωμένης μασητικής ικανότητας.

Τα εμφυτεύματα αποτελούν ένα σχετικά γρήγορο και μόνιμο τρόπο αποκατάστασης της μασητικής λειτουργίας και της αισθητικής του στόματος.