Γέφυρα Maryland. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της;

Γέφυρα Maryland. Τα πλεονεκτήματα της είναι:

Απαιτείται ελάχιστη παρασκευή των γειτονικών δοντιών. Έτσι τα δόντια τροχίζονται στον ελάχιστο βαθμό σε σχέση με την απαιτούμενη παρασκευή για κανονικές γέφυρες.Για τον ίδιο λόγο έχουμε λιγότερα προβλήματα με το περιοδόντιο (ούλα).

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται αναισθησία στα δόντια στηρίγματα.