Μέτρα πρόληψης ενάντια του ιού Covid-19

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών  για τα μέτρα προφύλαξης κατά του ιού Covid-19, καλούμαστε να αυξήσουμε τα ήδη αυστηρά μέτρα προστασίας, αντισηψίας και απολύμανσης που εφαρμόζουμε στο οδοντιατρείο μας. Βασικός στόχος είναι η προφύλαξη του  προσωπικού και των ασθενών μας. 

Συγκεκριμένα τα νέα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι:

  • Τηλεφωνική λήψη λεπτομερειακού ιατρικού ιστορικού και επικέντρωση στο κατά πόσον ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό, δύσπνοια, κ.α. και ερώτηση για πρόσφατα ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα του ιδίου ή κοντινών του προσώπων.
  • Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και παγίων μέτρων ατομικής υγιεινής ιατρού, ασθενούς, επιφανειών και εργαλείων.
  • Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών ( πάγκοι εργασίας, ακάλυπτα μέρη οδοντιατρικών μονάδων, πόμολα, διακόπτες, δάπεδα) μετά την ολοκλήρωση κάθε περιστατικού
  • Τοποθέτηση ειδικής συσκευής απολύμανσης του αέρα με χρήση υπεριώδους φωτός.
  • Συχνός φυσικός αερισμός του οδοντιατρείου.
  • Αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας: Χρήση ολόσωμης προστατευτικής φόρμας μιας χρήσης, προστατευτικών γυαλιών,  ειδικής προστατευτικής προσωπίδας, ποιοτικής αδιαβροχοποιημένης μάσκας, καλής ποιότητος γαντιών μιας χρήσης.
  • Ο ασθενής θα πρέπει υποχρεωτικά να προσέρχεται με μάσκα, ακριβώς στην ώρα του ραντεβού. Κατά την είσοδο στο ιατρείο προχωρά σε απολύμανση των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού που παρέχεται στο χώρο αναμονής.
  • Τονίζεται στους ασθενείς μας, ότι για την ασφάλεια τους θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο του οδοντιατρείου χωρίς συνοδό, εκτός αν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
  • Διάθεση χρόνου τουλάχιστον 30 λεπτών μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού για απολύμανση όλων των επιφανειών και φυσικό αερισμό του ιατρείου.

« ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ»