Μέτρα πρόληψης ενάντια του ιού Covid-19

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών  για τα μέτρα προφύλαξης κατά του ιού Covid-19, καλούμαστε να αυξήσουμε τα ήδη αυστηρά μέτρα προστασίας, αντισηψίας και απολύμανσης που εφαρμόζουμε στο οδοντιατρείο μας. Βασικός στόχος είναι η προφύλαξη του  προσωπικού και των ασθενών μας. 

Συγκεκριμένα τα νέα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι:

 • Τηλεφωνική λήψη λεπτομερειακού ιατρικού ιστορικού και επικέντρωση στο κατά πόσον ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα όπως βήχα, πυρετό, δύσπνοια, κ.α. και ερώτηση για πρόσφατα ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα του ιδίου ή κοντινών του προσώπων.
 • Ενίσχυση των πρωτοκόλλων και παγίων μέτρων ατομικής υγιεινής ιατρού, ασθενούς, επιφανειών και εργαλείων.
 • Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών ( πάγκοι εργασίας, ακάλυπτα μέρη οδοντιατρικών μονάδων, πόμολα, διακόπτες, δάπεδα) μετά την ολοκλήρωση κάθε περιστατικού
 • Τοποθέτηση ειδικής συσκευής απολύμανσης του αέρα με χρήση υπεριώδους φωτός.
 • Συχνός φυσικός αερισμός του οδοντιατρείου.
 • Αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας: Χρήση ολόσωμης προστατευτικής φόρμας μιας χρήσης, προστατευτικών γυαλιών,  ειδικής προστατευτικής προσωπίδας, ποιοτικής αδιαβροχοποιημένης μάσκας, καλής ποιότητος γαντιών μιας χρήσης.
 • Διάθεση χρόνου τουλάχιστον 30 λεπτών μεταξύ των προγραμματισμένων ραντεβού για απολύμανση όλων των επιφανειών και φυσικό αερισμό του ιατρείου.
 • Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
 • ◊ Υποχρεωτικά να προσέρχεται με μάσκα, ακριβώς στην ώρα του ραντεβού και χωρίς συνοδεία.
 • ◊ Να περιμένει στην είσοδο του ιατρείου για να γίνει θερμομέτρηση.
 • ◊ Να φορέσει ποδονάρια που θα του δοθούν, για να καλύψει τα παπούτσια.
 • ◊ Κατά την είσοδο στο ιατρείο να απολυμάνει τα χέρια του με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού που παρέχεται στο χώρο αναμονή
 • Τονίζεται στους ασθενείς μας, ότι για την ασφάλεια τους θα πρέπει να εισέρχονται στο χώρο του οδοντιατρείου χωρίς συνοδό, εκτός αν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

« ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΩΝ»

 

 

στοματική υγεία