Ποια  είναι τα μειονεκτήματα της γέφυρας Maryland

Το κύριο μειονέκτημα σχετίζεται με την αυξημένη πιθανότητα η γέφυρα Maryland να ξεκολλήσει με τη πάροδο του χρόνου.

Επίσης με αυτήν την μέθοδο αποκατάστασης δεν έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών στηριγμάτων.

Τέλος η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιορισμένο αριθμό περιστατικών.