Πώς μπορούμε να έχουμε επιτυχή οδοντικά εμφυτεύματα στο στόμα μας;

Πώς μπορούμε να έχουμε επιτυχή οδοντικά εμφυτεύματα στο στόμα μας;

Τα τελευταία χρόνια ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός ασθενών αποκαθίσταται προσθετικά με τη βοήθεια των οδοντικών εμφυτευμάτων. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, ο σχεδιασμός αλλά και οι τεχνικές τοποθέτησής των εμφυτευμάτων σημειώνουν ραγδαία εξέλιξη, με αποτέλεσμα τα ποσοστά επιτυχίας τους να κυμαίνονται σε επίπεδα άνω του 95 %.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας των οδοντικών εμφυτευμάτων είναι ο αρμονικός συντονισμός των ειδικών (γναθοχειρουργός- περιοδοντολόγος- προσθετολόγος και οδοντοτεχνίτης). Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερής έλεγχος του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Σημαντικό ρόλο στο σχέδιο θεραπείας παίζει ο ακτινολογικός έλεγχος με αξονική τομογραφία των τμημάτων των γνάθων που θα δεχθούν τα εμφυτεύματα.

Δύο ερωτήματα μας απασχολούν πριν την υλοποίηση του σχεδίου θεραπείας:

 1) Μπορεί να τοποθετηθεί το κάθε εμφύτευμα στη σωστή θέση ώστε να έχουμε το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα;

 2) Υπάρχει αρκετό οστό για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων;

 Στις περιπτώσεις με απώλεια οστού υπάρχουν τεχνικές οστικών μοσχευμάτων με πολύ καλά αποτελέσματα, ιδίως όταν εφαρμόζονται από ειδικό.

Ένας σωστός διαγνωστικός σχεδιασμός και η κατασκευή οδηγών από τον προσθετολόγο βοηθούν στη σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Όταν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω βήματα τα εμφυτεύματα μπορεί να τοποθετηθούν με λάθος κλίσεις και σε μη αποδεκτές θέσεις, με αποτέλεσμα τη δύσκολη έως προβληματική προσθετική αποκατάσταση.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι ο χρόνος επούλωσης. Όταν ένα εμφύτευμα τοποθετηθεί στη γνάθο απαιτούνται τουλάχιστον δύο (κάτω γνάθος) έως τέσσερις (άνω γνάθος) μήνες για την επιτυχή οστεοενσωμάτωση (osseo-integration).

Η άμεση αποκατάσταση των εμφυτευμάτων αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας. Όμως μπορεί να εφαρμοστεί όταν έχουμε αρκετό οστό, αρχική εμφυτευματική σταθερότητα και κυρίως στην κάτω γνάθο.

Μετά την προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων σημαντικό ρόλο για την επιτυχία τους παίζει η σωστή καθημερινή στοματική υγιεινή ( το σχολαστικό βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και τα μεσοδόντια βουρτσάκια)  από τον ασθενή σε συνδυασμό με τακτικές επισκέψεις ανά εξάμηνο στον οδοντίατρο για έλεγχο και καθαρισμό.

Τέλος, συνιστάται η διακοπή του καπνίσματος, ιδίως πρίν και μετά το χειρουργείο. Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει  καθυστέρηση στην επούλωση και στην ενσωμάτωση του εμφυτεύματος στο οστό, με αποτέλεσμα την μείωση των ποσοστών επιτυχίας. 

στοματική υγεία