Γέφυρες Maryland

Γέφυρες Maryland

 

 Η γέφυρα τύπου Maryland είναι η λιγότερο επεμβατική προσθετική αποκατάσταση για την αντικατάσταση ενός δοντιού, με ελάχιστη αφαίρεση οδοντικής ουσίας, από την υπερώια ή γλωσσική επιφάνεια των δοντιών.

 Η γέφυρα αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό με ένα πορσελάνινο δόντι στην πρόσθια πλευρά του, που αντικαθιστά το δόντι που λείπει. Ο σκελετός ολοκληρώνεται με ένα ή δύο μεταλλικά άκρα που εφαρμόζουν στην γλωσσική επιφάνεια των γειτονικών δοντιών-στηριγμάτων.Τα μεταλλικά αυτά άκρα έχουν πορώδη επιφάνεια και συγκολλούνται στην πίσω επιφάνεια των δοντιών-στηριγμάτων. 

Πλεονεκτήματα της γέφυρας Maryland 

  • Απαιτείται ελάχιστη παρασκευή των γειτονικών δοντιών. Έτσι τα δόντια τροχίζονται στον ελάχιστο βαθμό σε σχέση με την απαιτούμενη παρασκευή για κανονικές γέφυρες.
  • Έχουμε λιγότερα προβλήματα με το περιοδόντιο (ούλα).
  • Λόγω της συντηρητικής παρασκευής των γειτονικών δοντιών δεν επηρεάζεται ο πολφός (το νεύρο) και αποφεύγονται πιθανές απονευρώσεις κατά τη παρασκευή τους (σε νεαρά κυρίως άτομα)
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται αναισθησία στα δόντια στηρίγματα.

Μειονεκτήματα της γέφυρας Maryland 

  • Το κύριο μειονέκτημα σχετίζεται με την αυξημένη πιθανότητα η γέφυρα να ξεκολλήσει με τη πάροδο του χρόνου, οπότε πρέπει να επαναληφθεί η κόλληση.
  • Επίσης με αυτήν την μέθοδο αποκατάστασης δεν έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών στηριγμάτων.
  • Ο μεταλλικός σκελετός έχει ως αποτέλεσμα το ελαφρύ γκριζάρισμα του χρώματος των δοντιών στηριγμάτων, ιδίως στα δόντια με έντονη διαφάνεια. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με αποφυγή χρήσης του κοπτικού χείλους των δοντιών στηριγμάτων.
  • Τέλος, η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε περιορισμένο αριθμό περιστατικών και χρησιμοποιείται μόνο όταν λείπει ένα δόντι και όχι περισσότερα.

Συμπερασματικά, η γέφυρα Maryland χρησιμοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια και  είναι πολύ χρήσιμη σε περιστατικά νέων ατόμων που έχουν χάσει ένα δόντι. Ο σχεδιασμός της γέφυρας έχει αποδειχθεί επιτυχής για μια προσωρινή ή μόνιμη λύση που μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια, με την προϋπόθεση της σωστής φροντίδας (κυρίως να αποφεύγονται πολύ σκληρές τροφές)  και της σωστής στοματικής υγιεινής.