Πώς αντιμετωπίζεται η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης;

Ο ασθενής με  δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης ενθαρρύνεται να εφαρμόσει ήπια θεραπευτική αγωγή. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων αρκεί να υπακούσει...