Ποια είναι τα μειονεκτήματα των εμφυτευμάτων;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν αρκετά υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης. Επίσης χρειάζονται αρκετές συνεδρίες σε περίοδο...

Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης;

Τα κύρια συμπτώματα  της δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης;περιλαμβάνουν: * Πόνο κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του στόματος * Πόνο στην περιοχή της...